ทีมแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง เอส โฟร์ตี้ไฟว์ คลินิก

S45 clinic คลินิกความงามที่มีทีมแพทย์ทำงานร่วมกันหลายท่าน เรายึดมั่น เรื่องมาตรฐาน งานบริการ ผลลัพธ์การผ่าตัด รวมถึงจรรยาบรรณของศัลยแพทย์และคลินิก เราเปิดให้บริการเสริมจมูกหลากหลายเทคนิค เช่น เทคนิค semi open เทคนิคแก้ไขโครงสร้างจมูก ยืดผนังกั้นจมูก (Open Septo-Rhinoplasty) รวมถึงการเสริมจมูกเทคนิคกระดูกซี่โครง (Open Rib-Rhinoplasty) โดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ เป็นผู้ออกแบบและดูแลทุกเคสให้ มีสไตล์ รูปทรงสวย เข้ากับใบหน้าลูกค้า

นพ.กิตติศักดิ์ วงค์เทียนชัย

แพทย์เฉพาะทางจมูก 1 ใน 8 หมอศัลยกรรมมากประสบการณ์ของไทย by Medego Language Spoken : English, Chinese, Thai

Diploma Of The Thai board Of Otolaryngology Head and Neck Surgery

 • Certificated International of Facial Plastic & Reconstructive Surgery, Korea 2013
 • Certificated Master class Rhinoplasty, Facial Plastic and Reconstructive Surgery

Association of Thailand 2013

 • Certificated Master class Blepharoplasty } Facial Plastic and Reconstructive Surgery

Association of Thailand 2014

 • Chiangmai Medical School Alumni Association (CMSA)
 • The Royal College of Otolaryngologists Head and Neck surgeons of Thailand (RCOT) The Thai Association and Academy of Cosmetic surgery and medicine
 • Korean Collage of Cosmetic Surgery international Membership (KCCS)
 • International meeting of Asia forum of aesthetic surgery & medicine (AFAS)
หมอบิ๊ก s45 clinic

นพ.สุพจน์ เจริญสมบัติอมร

Education
 • Fellowship Training in Facial Plastic and Reconstructive Surgery, Ramathibodi Hospital, Mahidol University (2 yrs training program)
 • Diploma Thai Board of Otolaryngology Head and Neck Surgery (3 yrs training program)
 • Bachelor degree in Medicine, Srinakharintharawiroj University

Invited Speaker

 • Mid-facelift trans lower blepharoplasty in AFPSS congress, Taiwan 2018

Certificated and Membership

 • The Royal College of Otolaryngologists head and Neck surgeons of Thailand (RCOT)
 • Certificate of Attendance Korea Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (KAFPRS), 2019
 • Certificate of Attendance The European Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (EAFPS), Germany 2018
 • Certificate of Attendance Asian Facial Plastic Surgery Society Congress (AFPSS), 2018
 • Certificate of Attendance Taiwan Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (TAFPRS), 2018
หมอปาร์ค s45 clinic

นพ.ศุภโชค ชื่นวงศา

แพทย์เฉพาะทางประจำ S45 Clinic
 • Faculty of medicine Vajira hospital, Mahidol University
Dermatology Symposium for ASEAN Community (DSAC 2017)
 • Certified in Botulinum type A toxin injection and Filler injection, Institute of Dermatology Thailand
 • Allergan Medical institution : Tailor made injection of Botulinum toxin A Facial design Filler injection ; foundation, contouring and refinement 
หมอโรส S45 Clinic

พญ.ธนิษฐา บวรปรัส

แพทย์เฉพาะทางประจำ S45 Clinic
 • 2019 – 2020 Department of Oral & Maxillofacial Surgery, Ludwig-Maximilians University, Minich, Germany
 • 2014 The Center of Excellence in Otolaryngology Head & Neck Surgery.  Rajavithi Hospital, Thailand
 • 2012 The medical Council of Thailand
 • 2009 – 2012 Residency Training in Otolaryngology, The Department of Otolaryngology, Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University
 • 2006 Faculty of Medicine Vajira Hospital, Mahidol University 
 • 1999 Triam Udom Suksa Patthanakarn School
Main Position (Appointment)
 • 2013-2016 Otolaryngologist, Overbrook Hospital, Chiang Rai, Thailand
 • 2007-2008 Generalpractitioner, Bang Saphan Hospital, Prachuap Khiri Khan, Thailand
 • 2006-2007 Internship, Prachuap KhiriKhan Hospital, Thailand
หมอจอร์เจีย s45 clinic

พญ.สโรชา ทรัพย์ขำ

แพทย์เฉพาะทางประจำ S45 Clinic
 • Diploma of Thai Board of Otolaryngology
หมอเช s45 clinic

นพ.วิทมล รำพึงสุข

แพทย์เฉพาะทางประจำ S45 Clinic
 • Diploma of Thai Board of Otolaryngology