Facial Overfilled Syndrome ล้นจนเกินพอดี

Overfilled เสพติดศัลยกรรม

ชื่นชอบหลงไหลในใบหน้าของตัวเอง ต้องการให้สวยงามตลอดเวลา เรื่องความสวยงามไม่ได้เป็นสิ่งผิดปกติ แต่หากมีมากเกินไป ต้องการมากเกินไป อาจเป็นพิษทำชีวิตเปลี่ยนได้เช่นกัน 

การฉีดสารเติมเต็ม หรือฉีดโปรแกรม Filler เข้ามาแก้ไขปัญหาความบกพร่องใบหน้า สรีระ ความเจ็บป่วยและความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยบ่อยครั้งที่เรามักจะพบว่า ผู้ที่ใช้สารเติมเต็มเกินปริมาณที่เหมาะสม เพื่อต้องการให้ตัวเองสวยอย่างน่าพึงพอใจ โดยรู้หรือไม่ว่า หากเราเติมแต่งมากหรือบ่อยจนเกิดไป แบบนี้อาจทำให้หน้าผิดรูป ไม่สวย และเกิดภาวะป่วยได้ โดยภาวะนี้เรียกว่า Facial Overfilled Syndrome หรือ ความไม่พอดีหลังจากทำศัลยกรรม นั่นเอง 

สิ่งที่คุณหมอพบบ่อยในผู้ที่มีภาวะ Facial Overfilled Syndrome (FOS) 

  • การใช้สารเติมเต็มไม่ถูกต้อง ความผิดพลาดในการคำนวนปริมาณของสารเติมเต็ม เมื่อฉีดเยอะไปก็ทำให้บริเวณนั้น บวมเป่ง เสียรูป 
  • ใช้สารเติมเต็มคุณภาพต่ำ หรือไม่ได้มาตรฐาน 
  • ความดื้อรั้นของคนไข้เอง ที่ต้องการเติมในปริมาณมาก ควรรอให้เข้าที่และแพทย์ประเมินหากจะทำครั้งต่อไป

บ่อยครั้งที่แพทย์ให้คำแนะนำ เตือนให้หยุด แต่พอเราไม่ทำให้เขาก็ไปเติมที่อื่น ทำให้หน้าที่สวยอยู่แล้วไม่เหมือนเดิม มันดูไม่สวย ไม่สมส่วน ดังนั้น เรามักจะเตือนคนไข้ที่เริ่มเข้าสู่ภาวะนี้ว่าหยุดเถอะ… อะไรที่ทำสวยแล้ว เพราะการไม่หยุด อาจทำให้รูปหน้าเสียหาย การรื้อใหม่หรือแก้ไข เป็นได้ยาก ที่จะกลับมาสวยเหมือนเดิมและค่าใช้จ่ายก็สูงมาก

S45 Clinic ทีมแพทย์ดูแลโดยตรงให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลได้สวยอย่างมั่นใจ