ตัดปีกจมูก (ALAR REDUCTION)

สำหรับท่านใดที่รู้สึกว่ารูปร่างของปีกจมูกกำลังเป็นปัญหา เช่น ปีกจมูกใหญ่ ปีกจมูกหนา ปีกจมูกบาน S45 Clinic สามารถแก้ไขผ่าตัดปีกจมูกให้มีรูปทรงที่เล็กลงได้ โดยทั่วไปแล้วการผ่าตัดปีกจมูกเมื่อแผลหายแล้วมักจะมองไม่เห็นรอยแผลเป็น

ตัดปีกจมูกอย่างเดียวไม่ต้องเสริมก็สวยได้?

ผู้ที่ต้องการตัดปีกจมูกไม่จำเป็นต้องเสริมจมูกเสมอไป เพราะหากจมูกโด่งอยู่แล้ว แต่มีปีกจมูกบานกว้าง เพียงแค่ตัดปีกจมูกอย่างเดียว ไม่จำเป็นต้องเสริมจมูกเลย และหลังผ่าตัดปีกจมูกรูปทรงจมูกก็จะดูสวยงามสมส่วนขึ้น

ตัดปีกจมูกควรทำพร้อมกับเสริมจมูกเลยหรือไม่?

การตัดปีกจมูกเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้จมูกดูโด่งขึ้น แต่สามารถทำให้จมูกได้รูปทรงที่สวยงามและชัดเจนขึ้นได้ (โดยไม่เกี่ยวข้องกับความโด่งของสันจมูก) ถ้าต้องการให้จมูกโด่งขึ้นจะต้องทำการเสริมจมูกร่วมด้วย ซึ่งส่วนมากนิยมผ่าตัดปีกจมูกไปพร้อมๆกัน เพื่อจะได้ไม่ต้องผ่าตัดหลายครั้ง

หากต้องการเปลี่ยนรูปทรงจมูกทั้งหมด การตัดปีกจมูกอาจไม่ใช่คำตอบ

ในบางท่านที่ต้องการเปลี่ยนรูปทรงจมูกให้สวยงามในทุกมิติ การตัดปีกจมูกอาจไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด เนื่องจากการตัดปีกจมูกจะเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาปีกจมูกกว้างและเมื่อตัดตกแต่งปีกจมูกแล้ว แม้จะช่วยทำให้จมูกได้ส่วนส่วนมากขึ้น แต่จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปทรงจมูกทั้งหมด ในกรณีที่ต้องการแก้ไขจมูกแบบองค์รวมทั้งปีกจมูกรวมถึงรูปทรงจมูกแนะนำการทำจมูกเทคนิค NOSE RECONSTRUCTION ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขรูปทรงจมูกให้สวยงามขึ้นได้ทั้งหมด